'
       ยินดีต้อนรับ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบการจัดการอบรม Online ระยะสั้น ของโรงเรียนบ้านบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ทำการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ไม่ได้มีผลใดๆ กับการรับรองเรื่องวิทยฐานะ นะครับ เพียงท่านเข้าไปศึกษาหาความรู้จาก คลิปวีดีโอ Online ที่เราได้จัดทำขึ้น ก็สามารถทำแบบทดสอบ Online เพื่อรับใบประกาศผ่านเกณฑ์ การอบรม รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก เก็บเป็นผลงานใน Fortfolio ผลงานการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ฝากทุกท่านได้เป็นกำลังใจ ในการจัดทำผลงานดีๆ ให้พี่น้องเพื่อนครูเรา ผ่าน Facebook โรงเรียนบ้านบก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ Youtube โยธี อัครพงษ์ ด้วยนะครับ.....
คอร์สการอบรม Online :

ที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วิทยากร Link บทเรียน Link แบบทดสอบ พิมพ์ใบประกาศ
1 Sm0001 การบริหารจัดการผลการเรียนด้วยระบบ schoolmis 2020-04-20 18:05:49 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
2 CCT0002 การจัดทำระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2020-04-01 01:39:48 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
3 Dmc0003 การจัดทำข้อมูลสิ้นปี ระบบ DMC 2020-04-13 02:05:55 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
4 EMis0004 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบ Emis 2020-04-01 01:33:14 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
5 Goo0005 การใช้งาน Google For Education 2020-04-01 01:38:21 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
6 Goo0006 การจัดทำแบบทดสอบด้วย Google Form 2020-04-01 01:41:29 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
7 Zoom0007 การจัดประชุม Online ด้วยโปรแกรม Zoom 2020-04-01 01:46:38 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
8 Loom0008 การบันทึก VDO Online ด้วยโปรแกรม Loom 2020-04-01 01:46:38 นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล

พัฒนาโดย นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มใช้งาน 2 เมษายน 2563
คน